کریم متقی   هنرمند، مترجم و استاد دانشگاه کارشناسی ارشد...

کریم متقی

هنرمند، مترجم و استاد دانشگاه
کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه هنر تهران
کارشناسی زبان انگلیسی
بیشتر بخوانید
 رضا (شهاب) گلچین   هنرمند و فیلمساز کارشناسی ارشد عکاسی...

رضا (شهاب) گلچین

هنرمند و فیلمساز
کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه هنر تهران
بیشتر بخوانید
 مهری رحیم زاده   هنرمند و فیلمساز    کارشناسی ارشد عماسی...

مهری رحیم زاده

هنرمند و فیلمساز
کارشناسی ارشد عماسی دانشگاه هنر تهران
بیشتر بخوانید

 عرفان دادخواه...

عرفان دادخواه

هنرمند | عکاس | فیلمبردار
فارغ التحصیل فیلمسازی از انجمن سینمای جوان
کارشناسی الکترونیک
 معصومه بهرامی...

معصومه بهرامی

هنرمند | عکاس
فوق لیسانس معماری از دانشگاه هنر مازندران
 خشایار جوانمردی...

خشایار جوانمردی

موسس | عکاس
فارغ التحصیل معماری از دانشگاه معماری گیلان
دانشجوی ارشد عکاسی در دانشگاه رسانه و خبر دانمارک

MAMAAT PROJECT | Iranian Artists | پروژه ممات | هنر

MAMÂT Project is an Iranian art documentary cooperative owned and governed by its members. It works with both photojournalists and art photographers.
Website via Visura

MAMAAT PROJECT | Iranian Artists | پروژه ممات | هنر is integrated to:
Visura site builder, a tool to grow your photography business
Visura's network for visual storytellers and journalists
A photography & film archive by Visura
Photography grants, open calls, and contests
A newsfeed for visual storytellers