معصومه بهرامی         او در سال 1369...

معصومه بهرامی


او در سال 1369 در ساری شهری از مازندران شمال ایران به دنیا امده است.فارغ التحصیل فوق لیسانس معماری است.او عکاسی مستند را از دوره های اموزشی فرهاد بابایی اموخته است.او مدتی با خبرگزاری تسنیم همکاری داشته Ùˆ نامزد دریافت جایره عکس شید در نهمین دوره شده Ùˆ همچنین برنده گرنت آژانس عکس ان ÙˆÛŒ Ù¾ÛŒ در سال 2019-2020 شده است.او اکنون در شمال ایران  Ù…ستقر است

MAMAAT PROJECT | Iranian Artists | پروژه ممات | هنر

MAMÂT Project is an Iranian art documentary cooperative owned and governed by its members. It works with both photojournalists and art photographers.
Website via Visura

MAMAAT PROJECT | Iranian Artists | پروژه ممات | هنر is integrated to:
Visura site builder, a tool to grow your photography business
Visura's network for visual storytellers and journalists
A photography & film archive by Visura
Photography grants, open calls, and contests
A newsfeed for visual storytellers